Sääntömääräinen syyskokous

Kutsu seuran syyskokoukseen 9.11.2022 klo 18.00 Kerhotila.
Käsitellään sääntömääräiset asiat:
ESITYSLISTA SYYSKOKOUS 2022
Aika: 9.11.2022, klo 18.00
Paikka: Kerhohuone
Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Järjestäytyminen (pj, siht, pktark, ääntenlaskijat)
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Toimintasuunnitelma 2023
6. Lammen säännöt
7. Jäsen- ja liittymismaksun määrääminen vuodelle 2023
8. Tulo- ja menoarvio 2023
9. Seuran puheenjohtajan valinta vuodelle 2023
10. Uusien johtokunnan jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
12. Seuran jaostojen vastuuhenkilöiden valinta 2023
a. Kilpailujaos
b. Lampijaos
c. Koulutusjaos
d. Reissujaos
e. Nuorisojaos
f. Tiedotusjaos
13. SVK piirin asiat
14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen
Vinkkaa kaverille:Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook