Sääntömääräinen syyskokous: kaikki jäsenet tervetulleita

Asialistalla on nyt ainakin nämä:

1.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelma ja liittymis- sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
4. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vinkkaa kaverille:Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook