Varsinainen kevätkokous

Kaikki jäsenet tervetulleita.

Asialistalla ainakin sääntömääräiset:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään kokoukselle seuran vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, valmistetaan tilinpäätös.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Terveisin.

Hallitus

Vinkkaa kaverille:Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook