Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE – Oulun seudun perhokalastajat ry jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Oulun Seudun Perhokalastjat Ry (jäljempänä ”OSPK Ry”). Ratamotie 68, 90800 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joni Ruokamo
sihteeri@oulunseudunperhokalastajat.fi

3. Rekisterin nimi

OSPK Ry jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on OSPK Ry:n jäsenrekisterin ylläpitäminen sekä henkilön maksukäyttäytymisen seuraaminen. Rekisteriä käytetään myös OSPK Ry jäsenten asiakassuhteen hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste:

Jäsentietojen hallinta, sopimusten ja tilausten mukainen laskutus. Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän laskutusta ja tiedottamista varten. Henkilötietojen lainmukaisena käsittelyperusteena on yhdistyksen jäseneksi liittymisen täytäntöönpano.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin pääasialliset tiedot:

– Henkilön nimi
– Henkilön osoitetieto
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Syntymäaika
– Jäsentyyppi (Aikuis-, nuoriso-, tai perhejäsen)
– Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
– Tiedot tilauksista
– Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot”

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii jäsen itse.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriotteessa kuvattuja tarkoituksia varten.”

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat OSPK Ry:n lisäksi myös Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-ajankalastajapiirin sekä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö Ry:n käytössä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä tai kun hän ei ole enää Oulun Seudun Perhokalastajat Ry:n jäsen, ja ellei lainsäädäntö, sopimuksellinen asia tai palveluntuottaminen henkilölle estä tietojen poistamista.

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.”

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivalla seuran henkilöllä on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin OSPK Ry:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. OSPK Ry huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

A) Manuaalinen aineisto

Tietojen käsittelyä manuaalisesti pyritään välttämään. Mikäli tietoja on tarpeen käsitellä manuaalisesti, tiedot tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisteritiedot on tallennettu jäsenrekisterinhallintajärjestelmään, joka on suojattu tarpeellisin teknisin toimin asiattomalta käytöltä mm. seuraavasti:

– Järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.
– Järjestelmän käyttöoikeus on vain jäsenrekisterin yhteyshenkilöllä.
– Järjestelmää käytetään www-selaimella aina suojatussa https-yhteydessä.
– Järjestelmä on suojattu tarpeellisin teknisin toimin asiattomalta pääsyltä.

Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on tarkastusoikeus jäsenrekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyynnöt on lähetettävä rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä korjauspyyntöjä jäsenrekisteriin tallennettuihin tietoihin ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyn tiedot poistetaan OSPK Ry:n ja Vapaa-ajankalastajapiirin ja Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenrekisteristä tai anonymisoidaan, kun tietoja ei enää tarvita rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseen.

Vinkkaa kaverille:Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook